Monday, 9 May 2011

Ilmu Satu Tuntutan

"  Pelajarilah  ilmu!  Maka  mempelajarinya  kerana  ALLAH  itu  taqwa.  Menuntutnya  itu  ibadah.  Mengulang-ulanginya  itu  tasbih.  Membahaskannya itu  jihad.  Mengajarkan  orang  yang  tidak  tahu  itu  sedekah.  Memberikannya  kepada   ahlinya   itu  mendekatkan  diri  kepada  tuhan.  Ilmu  itu  teman  waktu  sendirian  dan  kawan   waktu  kesepian,  penunjuk  jalan  kepada  agama,  pemberi  nasihat  bersabar  waktu  suka  dan  duka,  seorang  menteri  di  tengah-tengah  teman  sejawat,  seorang  keluarga  di  tengah-tengah  orang  asing,  dan  sinar  jalan  ke  syurga.  Dengan  ilmu,  diangkat  oleh  ALLAH  beberapa  kaum,  lalu  dijadikan-Nya  mereka  pemimpin,  penghulu,  dan  penunjuk  jalan  pada  kebajikan.  Diambil  orang  menjadi  ikutan.  Jejak  mereka  diikuti,  perbuatan  mereka  diperhatikan.  Malaikat  suka  akan  tingkah  laku  mereka.  Disapunya  mereka  dengan  sayapnya.  Seluruh  yang  basah  dan  yang  kering  meminta  ampun  akan  dosa  mereka,  hatta  ikan  dan  binatang  laut,  binatang  buas  dan  binatang  jinak  di  darat,  langit  dan  bintang-bintangnya...."

No comments:

Post a Comment